HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 -2021

Lượt xem:


 

        Sáng ngày 23/10 năm 2020, Hội nghị CB,VC và người lao động và hội nghị công đoàn
      giữa nhiệm kì đã thành công tốt đẹp!
!