Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/KHCL-NBN 25/11/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC GIAI ĐOẠN 2021-2026
TB/NBN 01/09/2021 Công văn, THÔNG BÁO KHAI GIẢNG
751/CV-PGDĐT 09/10/2020 Công văn, Thông báo, Hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2020-2021.
745/CV-PGDĐT 07/10/2020 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021.
772/PGDĐT 30/09/2020 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021
112/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
14/CT-UBND 18/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;
628/CV-PGDĐT 14/09/2020 Công văn, Kế hoạch ứng dụng CNTT ngành giáo dục huyện Krông Pắc năm học 2020-2021
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
27/2020/TT-BGDĐT 04/09/2020 Thông tư, Quy định đánh giá học sinh tiểu học
6743/UBND-KGVX 02/08/2020 Thông báo, Thực hiện cách ly xã hội đối với TP BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid19
88/2017/NĐ-CP 27/07/2017 Nghị định, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2015/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 6 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
Trang 1 / 212»