Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
751/CV-PGDĐT 09/10/2020 Công văn, Thông báo, Hưởng ứng cuộc thi “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy, cô và mái trường mến yêu” năm học 2020-2021.
745/CV-PGDĐT 07/10/2020 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021.
6743/UBND-KGVX 02/08/2020 Thông báo, Thực hiện cách ly xã hội đối với TP BMT và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid19