Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
14/CT-UBND 18/09/2020 Chỉ thị, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;