Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/KHCL-NBN 25/11/2021 Kế hoạch, KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢT PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TH NGUYỄN BÁ NGỌC GIAI ĐOẠN 2021-2026
745/CV-PGDĐT 07/10/2020 Công văn, Kế hoạch, Thông báo, Hưởng ứng cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo học và làm theo lời Bác” lần thứ IV năm học 2020-2021.