Hưởng ứng tháng An Toàn Giao Thông

Lượt xem:


Hưởng ứng tháng An Toàn Giao thông cho học  sinh đến trường, năm học 2020-2021, Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc có 121 học sinh vào học khối lớp 1. Tổng số học sinh toàn trường là hơn 564 học sinh.

 

Nhà  trường tăng cường tuyên truyền, giáo dục về ATGT nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông bảo đảm an toàn cho học sinh. Mỗi giáo viên phải là một tấm gương sáng về văn hóa giao thông cho học sinh noi theo.

Nhà trường đã trao mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh lớp 1 đang học tại 3 điểm trường trong năm học 2020-2021. Qua đây nhà trường mong muốn rằng bên cạnh việc học kiến thức, tình nhân ái, lòng yêu thương còn phải luôn tuân thủ các quy định pháp luật về ATGT, xây dựng cho bản thân văn hoá giao thông lành mạnh. Học sinh phải luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện, học sinh phải luôn chấp hành quy tắc giao thông để đảm bảo an toàn tính mạng và mang đến hạnh phúc cho mỗi gia đình.