14/CT-UBND

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 14/CT-UBND
Ngày ban hành 18/09/2020
Loại văn bản Chỉ thị,
Trích yếu Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 18/09/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk;
Xem văn bản Xem Online
Tải về